I22n gaat van start!

Informatica, computerwetenschappen, ICT, dat houdt ons bezig overal waar het invloed heeft op de samenleving en in het bijzonder het onderwijs. Jij deelt die interesse en je timmert aan de weg met enthousiasme, moed en kennis, maar dikwijls alleen … en dat laatste willen we veranderen, want samen zijn we sterker en worden we beter.

Daarom zijn we blij en fier om je te melden dat we een

Forum voor Informaticawetenschappen

hebben opgericht met de bedoeling samen onze visie op informatica in de samenleving verder te ontwikkelen, en die uit te dragen naar de jeugd en hun ouders, naar collega’s binnen en buiten de informatica, naar politici en beleidsmakers.

Initiatieven in ons omringende landen lopen al langer en staan heel wat verder dan Vlaanderen: ingrijpende programmawijzigingen met veel meer aandacht voor de wetenschappelijke aspecten van de digitale revolutie (programmeren, algoritmen, protocols, databanken, …) en minder voor het leren gebruiken van specifieke toepassingen vormen de trend.

Vlaanderen heeft dat ook nodig.

Daarom nodigen we je uit je kenbaar te maken

  • als actieve medewerker indien je binnen het Forum i22n mee wilt denken, doen en leiden of
  • als geïnteresseerde of sympathisant indien je op de hoogte wilt gehouden worden, iets wilt bijleren of ons wilt steunen.

Of je nu leraar informatica bent, ICT-coordinator, lerarenopleider, academicus, hobbyist, industrieel, opleidingsverantwoordelijke, ouder of leerling … maakt niet uit: teken mee aan de informaticamaatschappij van de 21ste eeuw.

Laat ons gerust weten wat je drijft i.v.m. informaticawetenschappen, wat je al doet of graag zou doen.

Eind oktober 2013 houden we een ‘kick-off’-samenkomst centraal in Vlaanderen: daar wisselen we ervaringen uit, verfijnen we ons doel en zoeken samen naar goede manieren om dat doel te bereiken.

De initiatiefnemers van het ‘Forum voor Informaticawetenschappen’ komen uit de 5 Vlaamse Universiteiten, maar het Forum i22n zal niet enkel bij de uniefs blijven: Forum i22n is van en voor jullie allemaal!

Men zegge het voort!