i22n houdt zijn kick-off op 19 oktober

Meer informatie en inschrijven (verplicht) op Eventbrite. Iedereen is welkom, toegang is gratis. Meer details i.v.m. het programma komen later.

Alle leden, maar leerkrachten secundair in het bijzonder, worden uitgenodigd om concreet bij te dragen aan sessies 2 en 3: velen onder jullie hebben door de jaren heen informaticawetenschappen gebruikt in vakoverschrijdende projecten, in de vrije ruimte of als extraatje bij een ander vak. Of jullie zijn betrokken – misschien als ouders – bij buiten-schoolse intiatieven om onze jeugd te leren programmeren, computers beter te leren gebruiken, of gewoonweg te enthousiasmeren voor informaticawetenschappen. Hoe klein ook je eigen activiteit lijkt in je eigen ogen, voor anderen kan het een stimulans zijn, of ogen openen, om te zien wat anderen kunnen en durven. Daarom willen we jullie graag aan het woord laten of jullie de kans geven om iets te laten zien, plenair in sessie 2 of meer persoonlijk in sessie 3: de format is nog open en bespreekbaar. Misschien zie je er tegenop om in je eentje iets te doen, maar we kunnen individuen samenbrengen, of je kan zelf met leerkrachten (of andere gelijkgezinden) uit verschillende scholen iets doen. Ook als je (enkel) een boodschap hebt die je graag wil laten horen tijdens die kick-off dag: vertel het ons, en het kan zijn plaats vinden tijdens ons eerste publieke event.

De presentaties en foto’s vind je hier: