Tweede meeting op 19/2

Op 19 februari 2014 waren we met ruim 70 mensen bijeen voor de tweede bijeenkomst van i22n in Mechelen. En we hadden een sterspreekster: Sue Sentance uit Engeland (zie CAS Forum i22n Presentation_v4 voor de presentatie). Zij vertelde uitvoerig en met veel begeestering over de organisatie Computing At School, een groep van informatici, computerwetenschappers, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden die samen vanaf 2008 gewerkt hebben om het onderwijs in de informaticawetenschappen in het Verenigd Koninkrijk opnieuw op poten te zetten. En met (deels) succes: in Engeland gaat in september 2014 in alle jaren tegelijk een nieuw lesprogramma van start, vanaf vrijwel het begin van het lager onderwijs tot en met een specialisatievak onderdeel van de wetenschappen voor de A-levels. In Schotland wordt al langer informaticawetenschappen op een redelijk niveau gegeven, Wales en Noord-Ierland wachten de ervaringen van Engeland af. Ook wij kunnen ons voordeel doen met hun ervaringen: zij zijn met 5 mensen begonnen en werken nu met vele duizenden samen aan goed informaticaonderwijs. Een van de manieren waarop zij in Engeland dit voor elkaar willen krijgen is het werken met Master-teachers en Regional Hubs: leerkrachten en scholen die het voortouw nemen en hun collega’s via peer-to-peer ondersteuning helpen bij de bijscholing naar het nieuwe curriculum. Inschrijving is mogelijk voor iedereen, enig vereiste is kennis van de Engelse taal: http://www.computingatschool.org.uk/

Naast deze spreekster was er ook een spreker die ons meer vertelde over de Vlaamse situatie: Wim Dehaene van de KU Leuven. Hij is ingenieur micro-elektronica en heeft zich al jaren verdiept in de didactiek van de wetenschappen en technologie, of om het met een moderne term te zeggen, de STEM-vakken (Science-Technology-Engineering-Mathematics). Zijn verhaal begon met een probleemstelling: er is een tekort aan kandidaten voor STEM-gerichte vacatures, zowel in aantal als in kwaliteit. Een mogelijke oorzaak duidde hij daarin dat leerlingen de relevantie van STEM-studies voor de problemen van deze tijd onvoldoende inzien. Een oplossing hiervoor ziet hij in het deels aanbieden van de STEM-vakken op interdisciplinaire wijze met realistische problemenstellingen, zoals ze in de praktijk ook ingezet worden. Het eenvoudigste zal dat zijn bij het samenvoegen van delen van wiskunde, fysica en engineering. Hij start dan ook met een onderzoeksproject, [email protected], dat zich juist hierop richt, terwijl het huidige hoge niveau van de wiskunde en wetenschappen in het Vlaamse onderwijs blijft behouden. Later worden daar ook informaticawetenschappen en chemie aan toegevoegd. Een school in Vlaanderen is al gestart, het Heilig Graf in Turnhout: zij gebruikt de complementaire uren in de eerste graad om 3 uur per week te besteden aan projecten rond STEM, en in het eerste jaar vormt programmeren daar een belangrijk onderdeel van.

Ook werd er natuurlijk nog een en ander verteld over wat i22n allemaal gedaan heeft in de periode tussen de kick-off op 19 oktober en 19 februari (zie i22n19febr14v5 voor de presentatie). En er was een primeur: De vakvereniging voor de leerkrachten informatica wordt opgericht, met als voorstellers op deze bijeenkomst Annick Van Daele en Davy Croonen. Meer informatie over deze vereniging, zoals de officiële naam en de website, volgt zo spoedig mogelijk via de website van i22n.

De derde bijeenkomst zal zijn op 30 april 2014. Plaats is nog niet bekend, maar we streven naar een plaats die goed bereikbaar is voor iedereen.