i22n praat met iMinds

Op 11 maart brachten Kris en Bart een i22n-bezoekje aan iMinds. iMinds is een strategisch onderzoekscentrum dat zich, in opdracht van de Vlaamse regering, toelegt op multidisciplinair ICT onderzoek. Als interuniversitaire organisatie die nauw interageert met het Vlaamse bedrijfsleven is het de missie van iMinds om toponderzoek te combineren met valorisatie vanuit de overtuiging dat ICT de drijvende kracht is achter innovaties in verschillende maatschappelijke sectoren. En hier past i22n in het plaatje.

We werden ontvangen door Frank Gielen (Director Innovation and Entrepeneurship) en Piet Desmet (hoofd iMinds-ITEC-KU Leuven) en dienden i22n nauwelijks voor te stellen. Onze pep talk over het verschil tussen informaticawetenschappen en digitale geletterdheid was geheel overbodig. Onze gesprekspartners zullen onze zaak alvast intern bespreken en steunen in het kader van de bestaande iMinds activiteiten op het vlak van education en societal impact. Indien nodig en nuttig zullen de initiatieven ook visibiliteit krijgen bij de bestuursorganen van iMinds.

iMinds ondersteunt duidelijk het idee dat het Vlaamse bedrijfsleven urgente nood heeft aan academici met expertise op het vlak van informaticawetenschappen. Dat kan niet zonder impact blijven voor het onderwijs. Hoewel iMinds zich niet expliciet kan uitspreken over curriculuminvulling, lijkt het wel evident dat Informaticawetenschappen de plaats krijgt die haar toekomt binnen de STEM-opleidingen zodat meteen ook de onderbouw geboden wordt voor\ academische opleidingen in onze discipline. Het lijkt iMinds ook evident dat alle leerlingen een basisvorming krijgen in het omgaan met ICT, waarbij een beslissing rond de concrete vorm, de startleeftijd en de al of niet veralgemening in een vak het onderwijsveld zelf toekomt.

We kregen de raad heel snel een concreet actieprogramma op te stellen om dit uit te rollen, en meer bepaald om hiervoor (eventueel samen met hen) een projectaanvraag in te dienen. Een Europees project zou ons toelaten buitenlandse didactische know how te benutten. En een tastbaar programma kan ook helpen om de beleidsmensen en de politiek over de brug te krijgen. Om meer captains of Industry achter het initiatief te krijgen wil iMinds alvast zijn steun ook toezeggen.