Sinds onze plenaire vergadering op 30 april …

Het is al een hele tijd stil op deze website. Dat is spijtig, maar het betekent niet dat er niks gebeurt. Laten we eens kijken, sinds onze derde plenaire meeting op 30 april in Gent …

Bart en Bern namen deel op 25 juni aan de EU-Workshop “Coding: connect and scale up!” waar vertegenwoordigers van ministeries en andere officiële onderwijsactoren van verschillende EU-landen hun visie, plannen, verwezenlijkingen voorstelden. We werden ook in aparte werkgroepen gestoken om na te denken over de onderwerpen “Scaling up voluntary initiatives”, “Targeting the young”, en “Bringing coding to schools”. Nadat vanuit elk van die drie werkgroepen gerapporteerd was, bleek duidelijk eensgezindheid: “Bringing coding to schools” is het belangrijkste. Als i22n zien we het toch wat ruimer dan enkel “coding”, maar als slagzin is het wel goed. \ Op het einde gaf Neelie Kroes (op dat ogenblik nog “Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda”) een speech die ze eindigde met “And what should the Commission do next? To all those questions: tell me, I’m listening.” (bekijk de hele speech) Wij hebben daarop onmiddellijk gevraagd dat zij (en de EC) sterke aanbevelingen zou doen aan de lidstaten om het onderwijs in informaticawetenschappen gedegen in te richten.

Bern, Francis en Frank werken hard door binnen de werkgroep Informatica in het leerplichtonderwijs van de KVAB. De Academie zal waarschijnlijk begin december advies uitbrengen over dit onderwerp: wij kijken met spanning uit naar dat advies en wat daarna moet gebeuren.

Annick, Bern en Francis namen deel aan de workshop over “Computing in Secondary Education” (klik eens op de poster: Bern staat er in goed gezelschap!) Bern leverde er een country report over Belgie/Vlaanderen. De bijdrage van Gilles Dowek viel bijzonder in de smaak, maar daarover misschien later meer … In de uitloop van deze workshop werd Annick gecontacteerd door een lid van de onderzoeksgroep van het Franse Ministère de l’Éducation nationale. Er zijn ook al stappen genomen voor het opzetten van een Europese blog i.v.m. het onderwijs van informaticawetenschappen, vooral gericht naar en volgeschreven vanuit de verschillende verenigingen van informaticaleerkrachten. Voor Vlaanderen zal Annick centraal aanspreekpunt en blogger zijn.

Bern en Francis zullen deelnemen aan The 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education. Ze zullen er hun paper (waarvan ook Stefan Lemmens co-auteur is) presenteren over “Starting from Scratch: Experimenting with Computer Science in Flemish Secondary Education”, werk dat gebeurde in de laatste 12 maanden.

Verschillende van onze leden werken concrete leerlijnen uit voor informaticawetenschappen of programmeren in diverse scholen, zowel in het basisonderwijs als het secundair: in die scholen is de directie overtuigd is dat informaticawetenschappen deel moeten uitmaken van het aanbod, en dikwijls nam de directie zelf initiatief en contacteerde ons. Het is moeilijk om een algemeen overzicht hiervan te geven (er gebeurt zeker veel meer dan ik weet), maar in Leuven en Gent is het hot.

Bart had Lieven Boeve op bezoek: Lieven Boeve is sinds 1 augustus de directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Het gesprek was bedoeld om ons i22n-standpunt te verduidelijken aan de nieuwe directeur-generaal. Lieven Boeve luisterde met interesse en sympatie – dat laatste woord kwam van hem overigens. Hij nam ons manifest mee … wie weet, we zaaien om te oogsten.

European Schoolnet plant MOOCs over “Coding in the Classroom for Secondary School Teachers” en “Coding in the Classroom for Primary School Teachers”. De eerste gaat van start in november, en je kan je er al voor inschrijven. I.v.m. die MOOC werden Francis en Bern gecontacteerd door Benjamin Hertz die “Project Coordinator Future Classroom Lab” is. Hopelijk heeft hun expertise bijgedragen tot een goed eindresultaat.

Annick en Davy werken verder aan het opstarten van de vereniging voor Vlaamse leerkrachten Informaticawetenschappen.

Ik vergat heel zeker een en ander, maar dat is voor een volgende keer.

Je ziet dat er van alles gebeurt, maar wij hebben nagelaten hierover meer te communiceren. We beloven ons leven te beteren.

Wil je je eigen activiteiten en plannen i.v.m. onderwijs in informaticawetenschappen delen via dit forum … daar dient dit forum voor!