Standpunt van KVAB

Op de website van de KVAB vind je het standpunt i.v.m. Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs … goed gedaan KVAB en Jongerenacademie! De twee voorzitters van de werkgroep die het standpunt formuleerde geven uitleg. Ook de Standaard bericht uitvoerig over het KVABstandpunt, en geeft een reactie van twee bevoegde ministers. Deze namiddag volgde De Redactie met hun eigen bericht over het standpunt.

KVAB organiseert ook een studienamiddag op 29 april: Bern Martens en Francis wyffels zijn er sprekers, samen met de voorzitters van de KVABwerkgroep.