Contact

i22n is een gezamenlijk initiatief van de informatica-opleidingen en informatica-lerarenopleidingen van de Vlaamse universiteiten maar staat open voor ieder die zich betrokken voelt.

Contactpersonen:

Word je graag op de hoogte gehouden van onze activiteiten, stuur dan een mail naar één van ons.

Webmaster