FAQ

Wat betekent i22n eigenlijk?

Kort gezegd, i22n staat voor het woord informaticawetenschappen dat begint met de letter ‘i’ en eindigt op een ‘n’ met 22 letters ertussen. Misschien een beetje cryptisch, maar alleszins korter in gebruik.

Waarom wordt i22n nu opgericht?

De tijd lijkt er rijp voor. De stemmen die pleiten voor een andere invulling van informatica in het onderwijs klinken luider dan ooit. Bekijk zeker eens het artikel Computing at school in the UK: from guerrilla to gorilla en de rapporten van verschillende wetenschappelijke organisaties.

Hoe kan ik helpen?

Contacteer ons.

Welke acties worden er ondernomen?

Het eerste actiepunt is het creëren van draagvlak door gelijkgezinden te verenigen. Eind oktober 2013 houden we een ‘kick-off’-samenkomst centraal in Vlaanderen: daar wisselen we ervaringen uit, verfijnen we ons doel en zoeken samen naar goede manieren om dat doel te bereiken. In het bijzonder willen we leerkrachten verenigen die zich betrokken voelen met het\ informaticaonderwijs.

Is er een petitie die ik kan ondertekenen?

Voorlopig niet. We willen eerst groeien. Tegen de kick-off meeting zijn we hopelijk zo ver.