Missie

We trappen een open deur in door te zeggen dat informaticatechnologie in het dagelijkse leven alomtegenwoordig is. Het is echter minder bekend dat aan de basis van deze informaticatechnologie een heuse wetenschappelijke discipline ligt. Deze behelst ondermeer algoritmiek en programmeren, datarepresentatie en -beheer, datacommunicatie en netwerken, en analyse, opbouw en beheer van complexe systemen. Hoewel kennis van deze basis van groot belang is voor de ontwikkeling van nieuwe informaticatechnologieën en leidt tot algemene vaardigheden zoals bijvoorbeeld computationeel denken, is informatica als wetenschap helaas voor de overgrote meerderheid van informatica-gebruikers zo goed als onzichtbaar.

Het Forum voor Informaticawetenschappen, i22n, wil daarom informatica als wetenschappelijke discipline promoten in onze samenleving en in het bijzonder in ons onderwijs. In het onderwijs kunnen en moeten informaticawetenschappen een cruciale bijdrage leveren om onze jongeren informatica beter te doen begrijpen en beheersen. Tegelijk vormen ze een prachtige context om creativiteit, samenwerking en enthousiasme te stimuleren bij een generatie die van in de wieg opgroeit met informatie- en communicatietechnologie. Tot nog toe worden al die mogelijkheden veel te weinig benut in het Vlaamse onderwijs. i22n wil de drijvende kracht zijn om dat te veranderen.

i22n brengt daarom mensen samen met een actieve interesse in de toekomst van informaticawetenschappen in onze samenleving en in het bijzonder ons onderwijs. Het forum verenigt leerkrachten, ICT-coördinatoren, lerarenopleiders, studenten, docenten, professoren, opleidingsverantwoordelijken, onderzoekers, professionals in het bedrijfsleven of andere organisaties, hobbyisten, en andere geïnteresseerden, en wordt ook door hen gestuurd.

De hoofddoelstelling van i22n is om informaticawetenschappen in alle onderwijsniveaus, een volwaardige, aan de 21ste eeuw aangepaste, plaats te geven tussen de andere wetenschappen. Om dat te realiseren worden didactische materialen en lessenpakketten uitgewerkt, opleidingsprogramma´s afgestemd, nascholingen, studiedagen en workshops opgezet en gecoördineerd, en acties ondernomen om het onderwijsbeleid in de gewenste richting te sturen.

Ben je nog geen lid van i22n, en wil je dat wel graag worden, om zelf actief mee te werken, of om op de hoogte te blijven van onze initiatieven, of gewoon om ons te steunen, klik dan bovenaan op registreer.

We schreven ook een memorandum dat onze standpunten verduidelijkt.